Fimea

Fimea valitsi XML-julkaisujärjestelmäkseen Indoxin ja tietämyshallintajärjestelmäkseen OpenText Content Serverin.

Valtionvarainministeriö

Affecto ja Index IT toimittivat yhteistyössä valtiovarainministeriön uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän.

Trimble

Ohjelmistoyritys Trimble (ent. Tekla Oyj) siirtyi rakennusten tietomallinnusohjelmistonsa dokumentaatiossa DITA-aikakauteen.

Finnair

Finnairin lentävän kaluston huoltotoiminnassa tarvittavia käsikirjoja on jo vuosia tuotettu ja käsitelty rakenteisessa SGML-muodossa ja hallinnoitu Livelink-järjestelmällä.