Siirry suoraan sisältöön

Sähköinfo Oy tuottaa D1-käsikirjan rakennusten sähköasennuksista Indox-pilvipalvelussa. Kirja sisältää runsaasti alan viranomaismääräyksiä ja standardeja täydentäviä ja havainnollistavia ohjeita. Sähköinfo tuottaa yhdestä rakenteistetusta aineistosta e-kirjan ja painoon soveltuvan PDF:n.

”E-kirja mahdollistaa sen, että asiakkaamme voivat lukea kirjaa vaivatta esim. tabletilla. Painettu kirja on yhä kaivattu työkalu esimerkiksi työmailla. Indoxin avulla e-kirja ja painokelpoinen PDF syntyvät yhdellä kertaa.” Satu Valldén, Palvelujohtaja Sähköinfo Oy

Indoxiin ja rakenteiseen sisällöntuotantoon siirtyminen alkoi alkuperäisen taittoaineiston rakenteistamisella. Se toteutettiin Word2DITA-työkalulla. Työkalu muuttaa nimensä mukaisesti Word-tiedostot, kuten .docx suoraan DITA-standardin mukaiseksi XML-dataksi. Työkalun määrityksistä voidaan valita, tuotetaanko yhdestä Wordistä yksi DITA topic, vai tehdäänkö jokaisesta otsikkotasosta oma DITA topic.

D1-e-kirja tuotetaan Oxygen WebHelp-työkalulla. WebHelp on responsiivinen ja nykyaikainen verkkojulkaisu, jonka avulla rakenteisesta aineistosta saadaan luotua html-pohjainen verkkosivusto. Se koostuu useista html-sivuista, jotka on koottu järjestelmään, joka tarjoaa sisällysluettelon, indeksoinnin ja hakutoiminnot.

Sähköinfo tuottaa useita julkaisuja, jotka tullaan siirtämään Indoxiin aineiston päivityksen yhteydessä. Tämä helpottaa tulevaisuudessa aineiston päivitys- ja julkaisutyötä, kun yhdestä aineistosta saadaan tuotettua kaikki halutut julkaisuformaatit.