Siirry suoraan sisältöön

Affecto ja Index IT toimittivat yhteistyössä valtiovarainministeriön uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän. Indexin rooli hankkeen XML-osaajana on keskeinen. Indexin ja VM:n yhteistyö on jatkunut vuodesta 1998. Silloin siirryttiin perinteisestä tekstinkäsittelypohjaisesta järjestelmästä automaattisempaan tapaan tuottaa valtion budjetin ja lisäbudjettien eri versiot hallituksen, eduskunnan ja lopulta koko kansan ulottuville. Järjestelmä on ollut yksi maailman edistyksellisimmistä budjettijärjestelmistä. Uudessa järjestelmässä hyödynnetään dokumenttien rakenteellisuutta, jonka avulla samaa asiakirjaa voidaan muokata monessa paikassa yhtä aikaa ja järjestelmä hallitsee eri versiot automaattisesti. Käyttöliittymä on selainpohjainen. Kymmenien virkamiesten yhteistyö useassa eri ministeriössä, tiukka valmistumisaikataulu ja viime hetken muutokset asettavat merkittäviä vaatimuksia valtion tulo- ja menoarvioesityksen tuotantoprosessille. Tuotantojärjestelmä on saatettu automatiikaltaan tasolle, joka tekee siitä yhden maailman edistyksellisimmistä budjettijärjestelmistä. 

Viisi vuotta sitten Valtiovarainministeriö käynnisti yhteistyön, jonka tarkoituksena oli vähitellen siirtyä pois perinteisestä tekstinkäsittelypohjaisesta järjestelmästä kohti mahdollisimman automaattista tapaa tuottaa valtion budjetin ja lisäbudjettien eri versiot hallituksen, eduskunnan ja lopulta koko kansan ulottuville. Budjettidatan kriittisyyden ja järjestelmän jatkuvan toimivuuden vuoksi projekti on edennyt askel kerrallaan nykyiseen muotoonsa, jossa informaatio tuotetaan suoraan XML-muodossa ja samasta informaatiosta prosessoidaan automaattisesti paperitaitto- ja verkkoversiot kaikista talousarvioesityksen työvaiheista, hallituksen varsinaisesta budjettiesityksestä aina lisätalousarvioihin. Konvertointityövaiheiden poistuttua aineistoon voidaan tehdä viime hetkilläkin muutoksia tarvitsematta toistaa koko prosessia. Järjestelmä on toteutettu kokonaan selainpohjaisena ja sen käyttöliittymään on lisätty budjettitiedon luonteen ja käytön huomioivia lisäpiirteitä. Sisällön muokkaus ja budjettiprosessin eteneminen tapahtuu yhden ja saman sovelluksen kautta. Tämä on nopeuttanut uusien työskentelymenetelmien käyttöönottoa ja minimoinut uudelleenkoulutuksen määrän.

Tietokantapohjaisen Indox-tuotantojärjestelmän ansiosta budjettiaineiston eri osien käyttöoikeudet ja aineiston sähköinen kommentointi mahdollistavat joustavan tuotantoprosessin ja versiohallinnan avulla kaikista työvaiheista jää tiedot tietokantaan.