Siirry suoraan sisältöön

Finnairin lentävän kaluston huoltotoiminnassa tarvittavia käsikirjoja on jo vuosia tuotettu ja käsitelty rakenteisessa SGML-muodossa ja hallinnoitu Livelink-järjestelmällä. Lentokonevalmistajat olivat ensimmäisiä teollisuusalan yrityksiä, jotka perustivat dokumentaationsa tuottamisen sovellusriippumattomaan SGML-standardiin. Näin ollen Finnairkin on saanut lentävän kalustonsa käyttö- ja huolto-ohjeet jo pitkään rakenteisessa muodossa. Materiaalia on tällä hetkellä yli gigatavu ja sen prosessointi ja yhdistäminen mm. huoltotoiminnan työnkulkuun asettaa järjestelmälle tiukkoja vaatimuksia.


Automatiikkaa prosessin alusta loppuun


Finnair valitsi huoltotoimintaan liittyvän aineiston hallintaohjelmistoksi OpenText Content Serverin. Lentokonevalmistajilta CD:llä saapuva aineisto ajetaan OpenText Content Serveriin ohjelmalla, joka luo automaattisesti rakennetta vastaavan hakemistohierarkian, pilkkoo aineiston yksittäisten huoltotehtävien kokoisiin osiin ja sijoittaa ne ja kuvat hakemistossa oikeisiin kansiohin. Samassa yhteydessä järjestelmään viedään alkuperäisestä aineistosta poimittua konetyyppeihin liittyvää metatietoa, jota hyödynnetään aineiston keräämisvaiheessa.


OpenText Content Serverillä hallitaan myös Finnairin itse tuottamaa huoltodokumentaatiota. Järjestelmään talletettuja dokumentteja voidaan muokata siihen integroidun Arbortext-editorin avulla. Dokumentteja voi selata ja lukea suoraan selaimella tai hyödyntää työnohjausjärjestelmän kautta, jossa allokoitujen huoltotoimenpiteiden ohjetiedot siirtyvät automaattisesti OpenText Content Serveriin. Järjestelmä kerää työmääräyksen liitteeksi kussakin huoltotehtävässä tarvittavat dokumentit ja tulostaa ne automaattisesti paperille. Järjestelmän automatiikka auttaa pitämään huolen siitä, että kaikki tehtävien vaatima dokumentaatio on huoltomiehen käytettävissä, kun on aika suorittaa huoltoon liittyviä toimenpiteitä.