Ulkoasu syntyy automaattisesti

Kirjoittaja keskittyy Indoxissa sisältöön ja ulkoasu syntyy automaattisesti. Editorinäkymässä kirjoittaja näkee palasen sisällön yhtenäisenä tekstijuoksuna, ilman paperiarkkiin sidottuja sivunvaihtoja. Kirjoittaja lisää palaseen tekstiä, taulukoita ja kuvia ja niistä syntyy hierarkkinen elementtirakenne. Jokaiselle elementille on määritelty kontekstiriippuvainen ulkoasu.

Kun palasen sisältö tulostetaan esim. PDF:ksi, sen hierarkkinen rakenne saa uudet, paperikokoon sidotut ulkoasusäännöt. Kun se julkaistaan verkossa, sisältö muokkautuu sen vaatimusten mukaisiksi, mahdollisesti jopa palastellaan palasta pienempiin kokonaisuuksiin, joiden välille syntyy linkitys.