In english

 Index IT
    Yritys
    Ratkaisut
      DITA
      Case Budjetti
      Case Suomen Laki
      Case Finnair
      Case Fimea
      Case Vaisala
      Case RKTL
      Case Gaia Group
      Case Tekla
      Case Kauppakamari
    Tuotteet
    Koulutus
    Ajankohtaista

Ulkoistaminen on riski

Tieto ja osaaminen ovat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja ja kilpailukyvyn edellytys.

90-luvun vaihteen laman jälkeen yritykset lähtivät voimakkaasti hakemaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä ulkoistamisen kautta. Tiedon tuottamisen, hallinnan ja jakelun katsottiin olevan kallista ja sen prosessointi siirrettiin ulkoisille palveluntarjoajille. Pahimmillaan ollaan päädytty tilanteeseen, jossa yrityksen merkittävin omaisuus, tieto ja osaaminen, on suurelta osin ulkoisissa käsissä.

Älä luovuta osaamistasi muiden käsiin

Ulkoistamisen turvallisuusriskeihin kiinnitetään huomiota, mutta tietovuotoakin suurempi riski on vaarantaa tiedon ja osaamisen kumuloituminen organisaation sisällä. Samalla kun tietoa jalostetaan, se siirtyy ulkoistettaessa talosta ulos.

Tiedon ja osaamisen siirtyminen yrityksen ulkopuolelle on vältettävissä rakentamalla avoimiin standardeihin perustuvia järjestelmiä, joilla tietoa tuotetaan ja prosessoidaan tehokkaasti ja hajautetusti yrityksen sisällä ja sen sidosryhmien välillä. Näin osaaminen ja siitä syntyneen tiedon hyödyntäminen pysyy omissa käsissä.

Olemme olleet mukana rakentamassa järjestelmiä vaativaan dokumentointiin, tiedon hallintaan ja sen jakelemiseen eri medioilla. Perusajatuksemme on rakentaa asiakkaillemme toimivia, toimittaja- ja ohjelmistoriippumattomia järjestelmiä siten, että tiedon tuottaminen ja olemassa olevan informaation jalostaminen uusiksi kokonaisuuksiksi ja tuotteiksi voidaan suorittaa talon sisällä ja silti sekä tehostaa prosessia että laskea sen kustannuksia.

Seuraavien yritysten ratkaisut kertovat mistä on kysymys:

Dokumentti: /index/www/fin/solutions/solutions_book.xml

 

Powered by Indox

20ms