In english

 Index IT
    Yritys
    Ratkaisut
    Tuotteet
      Indox Publ. Engine
      Indox Connector
      Indox Annotator
      Arbortext XML-editori
      x4o XML-editori
      XSL Formatter
      MathFlow-kaavaeditori
      Livelink
      Ontopia OKS
    Koulutus
    Ajankohtaista

Indox Publishing Engine

Indox on suurten XML-muotoisten dokumenttimassojen hallintaan ja jakeluun tarkoitettu ohjelmistosovellus.

Se sisältää kaikki dynaamiseen julkaisemiseen tarvittavat työvälineet tietokannasta hakumoottoriin, joka käyttää dokumentaation rakennetta hyväkseen ja helpottaa ja nopeuttaa oikean tiedon löytymistä. Osumien esittämis- ja navigointitapojen määrittelemiseen selainpäässä on myös omat työvälineet.

Koosta sopivia kokonaisuuksia

Koostettu aineisto voidaan julkaista eri muodoissa (web, CD, PDA, WAP, paperi..) ja pilkkoa medialle sopiviin paloihin. Linkit voidaan esittää jakelutavasta riippuen joko hypertekstilinkkeinä, viittauksina tai valmiiksi ratkottuina tekstimuodossa esimerkiksi paperitaittoa varten.

Asianmukaisesti rakenteistettu tieto ei vaadi erillistä muokkausta tullakseen julkaistuksi Indoxin kautta.

Helpota oikean tiedon löytymistä

Käyttäjän kannalta dynaamisen jakelujärjestelmän tärkein piirre on haut. Indoxin haut perustuvat hyviksi koettuihin teknologioihin, jotka huomioivat XML-muotoisen materiaalin sisällön ja rakenteen.

Relevantin kohteen löytymistä voidaan helpottaa muokkaamalla hakumallia siten, että järjestelmä ottaa huomioon kohteen kontekstin ja painottaa osumia sen mukaan.

Hakutuloksia voidaan tarkastella monella eri tavalla. Osumista voidaan näyttää katkelma informaatiosisältöä ja korostaa sieltä osuma ja sen yhteyteen voidaan liittää erilaista tunnistetietoa, joka paljastaa mm. mistä kohtaa dokumentin rakennetta kohde on löytynyt.

Osumat voidaan pilkkoa useammalle sivulle ja yhdellä sivulla näkyvien osumien määrää voidaan säädellä. Selaaja itse voi haluttaessa valita osumien näyttämisen joko relevanssi- tai teoksessa esiintymisjärjestyksessä.

Indox-järjestelmän avulla käyttäjälle voidaan tarjota julkaisun selaamista varten käyttöliittymä, jossa on huomioitu sekä selaajan tarpeet että julkaisun rakenteelliset ominaispiirteet. Mikäli julkaistava materiaali koostuu useammasta eri asiakokonaisuudesta, se saadaan haluttaessa näkyviin ja käyttäjä voi kohdistaa hakunsa siihen asiakokonaisuuteen, johon haluaa.

Järjestelmä joustaa

Esitetty tieto voidaan pilkkoa sopivan kokoisiin paloihin joko rakenteen (elementit, puuhaarat) tai koon mukaan. Tarvittaessa dokumentin haaraan voidaan osoittaa XPathilla tai XPointerilla, tai XQueryllä, jolla voidaan myös muodostaa uusia kokonaisuuksia.

Indoxin suorituskyky on maksimoitu älykkäällä välimuistin hallinnalla. Sitä mukaa kun sivuja haetaan, ne tallentuvat tarvittaessa välimuistiin ja latautuvat seuraavan kerran suoraan sieltä. Sivut voidaan tallentaa välimuistiin haluttaessa myös etukäteen.

Navigointivälineistö perustuu palvelinpäässä XSLT:hen ja palvelun rakentamista helpottavaan kirjastoon. Selainpäässä navigointi voi pohjautua pelkkään HTML:ään. Sisällysluettelon esittämisen apuna voidaan käyttää myös tuotteen mukana tarjottavaa java-applettia. Linkeille määritellään erilaisia rooleja ja niiden ulkoasu ja käyttäytyminen määräytyvät sen mukaisesti, eli esiintyykö linkki esim. tekstin seassa vai sisällysluettelossa.

XLinkit ratkotaan XPointerien ja XQueryn avulla. Ulkoasu tulee XSLT-tyylitiedostoista, joiden määrittely tapahtuu joko Indoxin konfiguraatiotiedostossa määriteltyjen dokumenttiroolien avulla tai tapauskohtaisesti sovelluksen välittämien parametrien avulla.

Indox on 100% Javaa, joten palvelinkonfiguraatio joustaa tarpeen mukaan.

Tarkempia tietoja eri tuotteista ja tuotekokonaisuuksista saat ottamalla yhteyttä Indexiin.

Dokumentti: /index/www/fin/products/indox/indox.xml

 

Powered by Indox

17ms