In english

 Index IT
    Yritys
    Ratkaisut
      DITA
      Case Budjetti
      Case Suomen Laki
      Case Finnair
      Case Fimea
      Case Vaisala
      Case RKTL
      Case Gaia Group
      Case Tekla
      Case Kauppakamari
    Tuotteet
    Koulutus
    Ajankohtaista

Fimea

Fimea ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta. Sen tehtävänä on myös julkaista ajantasaista tietoa lääkevalmisteista. Fimeaon valinnut XML-julkaisujärjestelmäkseen Indoxin ja tietämyshallintajärjestelmäkseen Livelinkin.

Lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet Lääkelaitoksen verkkosivuilla

Suomessa kaupan olevilla lääkkeillä tulee olla myyntilupa. Myyntilupahakemuksen mukana hakijan tulee toimittaa mm. lääkevalmisteen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen Fimea julkaisee hyväksytyt valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet kotisivuillaan Livelink-ohjelmistoon liitetyn Indox XML -julkaisujärjestelmän kautta. Word-muotoiset valmisteyhteenvedot muutetaan XML-muotoon automaattisesti aina, kun ne viedään Livelink-dokumenttiarkistoon. XML-muotoiset valmisteyhteenvedot ja niiden metatiedot haetaan Livelinkistä ja siirretään Indox XML -julkaisujärjestelmään Indox Livelink Interface –moduulin avulla.

Monipuoliset hakutoiminnot

Julkaistuja lääkevalmisteita voi hakea monin tavoin; lääkevalmisteen nimen lisäksi valmisteen vaikuttavien aineiden, haittavaikutusten tai ATC-luokituksen (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) perusteella. Valmisteen tiedot löytyvät myös myyntiluvanhaltijan nimen tai myyntilupanumeron perusteella. Lääkevalmisteet, joiden myyntilupa on peruuntunut, poistuvat järjestelmästä automaattisesti.

Hakuosumasta on linkki sekä lääkkeen valmisteyhteenvetoon että pdf-muotoiseen pakkausselosteeseen.

Tutustu Fimean palveluun käytännössä ja ota yhteyttä Indexiin.

Dokumentti: /index/www/fin/solutions/cases/laakelaitos.xml

 

Powered by Indox

18ms