Fimea

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta. Sen tehtävänä on myös julkaista ajantasaista tietoa lääkevalmisteista. Fimea valitsi XML-julkaisujärjestelmäkseen Indoxin ja tietämyshallintajärjestelmäkseen OpenText Content Serverin.

Lääkkeiden valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet Fimean verkkosivuilla

Suomessa kaupan olevilla lääkkeillä tulee olla myyntilupa. Myyntilupahakemuksen mukana hakijan tulee toimittaa mm. lääkevalmisteen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen Fimea julkaisee hyväksytyt valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet kotisivuillaan Content Server-ohjelmistoon liitetyn Indox XML -julkaisujärjestelmän kautta. Word-muotoiset valmisteyhteenvedot muutetaan XML-muotoon automaattisesti aina, kun ne viedään Content Server-dokumenttiarkistoon. XML-muotoiset valmisteyhteenvedot ja niiden metatiedot haetaan Content Serveristä ja siirretään Indox XML -julkaisujärjestelmään Indox Content Server Interface –palasen avulla.

Monipuoliset hakutoiminnot

Julkaistuja lääkevalmisteita voi hakea monin tavoin; lääkevalmisteen nimen lisäksi valmisteen vaikuttavien aineiden, haittavaikutusten tai ATC-luokituksen (anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) perusteella. Valmisteen tiedot löytyvät myös myyntiluvanhaltijan nimen tai myyntilupanumeron perusteella. Lääkevalmisteet, joiden myyntilupa on peruuntunut, poistuvat järjestelmästä automaattisesti.

Hakuosumasta on linkki sekä lääkkeen valmisteyhteenvetoon että PDF-muotoiseen pakkausselosteeseen.

Tutustu Fimean palveluun käytännössä ja ota yhteyttä Indexiin.