mikä on indox?

Indox on selainkäyttöinen, suurten XML-muotoisten dokumenttimassojen tuottamiseen, hallintaan ja jakeluun tarkoitettu ohjelmistosovellus.

Järjestelmän moderni komponenttipohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa sisällön uusiokäytön, joka helpottaa muutosten hallintaa. Sisällön koostaminen ja julkaiseminen eri formaateissa, kuten PDF ja HTML, on automatisoitu ja siitä voidaan tuottaa tuotekohtaisia variaatioita ilman ylimääräistä manuaalista työtä. Dokumentaatio voidaan kohdistaa lukijaryhmän mukaan esim. organisaation sisäisiksi ja julkisiksi versioiksi. Työprosesseja voidaan ohjata räätälöitävillä työnkuluilla.

Järjestelmään siirtymistä helpottavat sitä varten rakennetut toiminnot. Jos aineisto on valmiiksi XML-muodossa, se voidaan tuoda järjestelmään Tuonti-työkalulla, Word2DITA-työkalulla taas helpotetaan Word-aineiston konvertointia rakenteiseen XML-muotoon.

Sijainnista riippumaton työskentely

Tarvitset vain selaimen ja nettiyhteyden

Päivitä tieto yhteen kohtaan

Muutos päivittyy koko aineistoon

Ulkoasu syntyy automaattisesti

Kirjoittajana voit keskittyä sisältöön

Automatisoitu kieliversiointi

Hallitse kääntämisprosessia työnkuluilla

Käytettävissäsi on aina tuorein versio

Ei asennuksia eikä ohjelmistolaajennuksia